Značka: Z

19.12.2018

žrawka

žrawka – hulihlad zameraný na čisto raw stravu

19.12.2018

zdrhošľap

zdrhošľap – 1. osoba, ktorá zdrhá vždy nenápadne a pomaly 2. ukradnutý bicykel

18.12.2018

žartiléria

žartiléria – osoba, alebo skupina osôb, ktorá z úzadia vykrikuje humorné poznámky

3.11.2018

záhádanka

záhádanka – 1. hádanka, ktorej rozlúštenie jej autor zabudol 2. hádanka s hlbším zmyslom

1.11.2018

zprdávačka

zprdávačka – 1. žena s obľubou ofenzívne poučujúca svoje okolie 2. kolektívny šport ofenzívneho poučovania

1.11.2018

zprdávač

zprdávač – muž s obľubou ofenzívne poučujúci svoje okolie

23.9.2018

zvŕtačka

zvŕtačka – 1. nástroj na balenie jointov 2. vysokovýkonná vŕtačka