agrokrat

agrokrat – 1. človek presvedčený o nadradenosti poľnohospodárstva 2. predseda, alebo vysoký funkcionár potravinárskeho kartelu