potopatológia

potopatológia – 1. veda zaoberajúca sa patologickými reakciami ľudí, na fakt, že im zatopilo celý majetok 2. veda zaoberajúca sa extrémne pozitívnou patologickou reakciou na blízku prítomnosť cudzieho potu 3. božský prejav sociálnej patológie

mikózonancia

mikózonancia – 1. veštenie z plesne 2. načúvanie plesniemu spevu 3. magické schopnosti omylom získané požitím húb s obsahom psychoaktívnych látok

ekotrip

ekotrip – jednanie motivované ekológiou prechádzajúce do životného štýlu

drogový healer

drogový healer – 1. profesionálny liečiteľ využívajúci k liečbe výhradne omamné látky 2. profesionálny dealer omamných látok 3. lekárnik predávajúci drogy

femím

femím – 1. ženský klaun 2. žena situačne odmietajúca verbálnu komunikáciu

brkomot

brkomot – človek charakteristicky videný pri balení brka