popastier

popastier – 1. pastier, ktorý prišiel o svoje stádo 2. človek pestujúci záľubu v popovej hudbe

pláženica

pláženica – náhodne vzniknutá praženica z vajíčok, ktoré niekomu vypadli z káps na pláži

periodifikácia

periodifikácia – 1. mystifikácia cyklického javu 2. rozdelenie na obdobia 3. zaradenie prvku do periodickej tabuľky 4. sex na pravidelnej báze

smetimológia

smetimológia – 1. skorovedná disciplína hľadajúca hlbší význam v každom odpadku 2. archeológia

sempatia

sempatia – 1. sebavzťažný selektívny súcit 2. nárokovanie si na solidaritu ostatných

palmaľba

palmaľba – 1. obraz vytvorený streľbou 2. obraz vhodný akurát tak na spálenie 3. obraz palmy

birát

birát – 1. pirát na úrade práce 2. korzár