vhalegória

vhalegória – 1. historka z výrobnej haly 2. vyšetrovanie v uzavretej miestnosti s viacerými podozrivými

kopír

kopír – osoba vyciciavajúca cudzie práce

ikonania

ikonania – 1. ukážková masturbácia 2. vzorná masturbácia

aluminát

aluminát – 1. konšpiračný teoretik chrániaci sa proti vykrádaniu svojich myšlienok, pomocou alobalovej čiapky 2. tajný milovník hliníkových výrobkov

dogmať

dogmať – 1. neústupne vlastniť 2. nekompromisná mamka

despodky

despodky – spodky obmedzujúce osobnú kinetickú slobodu

istotaj

istotaj – 1. jasné vyjadrenie konkrétnej myšlienky, za hranicou bežného pochopenia 2. pre istotu zatajená informácia

investorzo

investorzo – 1. pozostatok investovaného kapitálu 2. investícia do hrudníku