faunatív

faunatív – gramaticky nekonzistentný prejav spôsobený vydesením z náhle uzretého živočícha

nazhniť

nazhniť – postupne presiaknuť nacistickými ideálmi

láskyatria

láskyatria – zariadenie alebo udalosť, slúžiace na liečbu psychóz spôsobených láskou, jej stratou, alebo jej nedosiahnutím

egokracia

egokracia – 1. politický systém, postavený na hierarchií egoizmu 2. sebevláda

däl

däl – okázalé afektované potvrdenie prevzatia od tretej osoby

clogan

clogan – 1. heslovitá hláška, popierajúca prítomnosť tovaru podliehajúceho clu 2. reklamná hláška propagujúca clo

mamarhuľa

mamarhuľa – marhuľa (strom, z ktorého pochádzajú marhule (plody aj stormy, z ktorých pochádzajú marhule (pochádzajú)))

hromorečník

hromorečník – 1. človek, ktorý v praxi používa hromoreč 2. človek, rečniaci tak, aby nepriamo poukazoval na svoju fyzickú silu 3. rečník, u ktorého je možné vyrátať vzdialenosť myšlienky na základe časového odstupu medzi gestom a zvukom