breptovar

breptovar – 1. sociálna politika 2. nekvalitný výrobok 3. autor premyslených breptov

breptosled

breptosled – 1. sled zbytočných negatívnych výlevov 2. populistický prejav

indedo

indedo – postarší pán zmätený zo svojej pozície

rýbä

rýbä (tiež rýbätko) – 1. malá rybička 2. kaviár

westibul

westibul – 1. vstupná hala západu 2. Slovensko na začiatku 21. storočia

obnažuť sa

obnažuť sa – 1. suverénne vydávať zvuky pri jedení 2. skonzumovať vlastný odev