exnautika

exnautika – skorovedná disciplína skúmajúca obnovovanie bývalých vzťahov

exnaut

exnaut – jedinec pokúšajúci sa o znovuobnovenie vzťahu

aproppozícia

aproppozícia – 1. návrh nadväzujúci na kontext 2. stanovisko obhajované slovom „pretože“

citronikotín

citronikotín – 1. cigareta k čaju v brnenskej kaviarni 2. pukacia cigareta s príchuťou citrónu

brkocúr

brkocúr – osoba, ktorá sa ladne privtrie vždy, keď vie, že sa balí brko

hábanka

hábanka – 1. výsmešne neprehľadné zmluvné podmienky banky 2. otázny pôvod keramiky