hotprsenka

hotprsenka – 1. podprsenka vzbudzujúca sexuálny záujem 2. neprítomnosť podprsenky

sfetisko

sfetisko – 1. skládka odpadu z omamných látok a nástrojov na ich aplikáciu 2. feťácky brloh

kamerika

kamerika – územie zaznamenávané sieťou kamerových systémov

meteorýpať

meteorýpať – 1. škodoradostne predpovedať počasie 2. strácať objem kritického argumentu približovaním sa k jeho terču