polucidný sen

polucidný sen – lucidný sen v ktorom má človek sex (alebo masturbuje) ústiaci do fyzického vyvrcholenia

hlúpačka

hlúpačka – 1. rozhodovanie sa medzi dvoma hlúpymi možnosťami 2. dvojitá húpačka, na ktorej sa sedí hlavou k zemi

cikaná

cikaná – hra uskutočňovaná močením do snehu

podvodoplodnenie

podvodoplodnenie – 1. oplodnenie za účelom podvodu 2. klamlivá výpoveď o použití antikoncepcie 3. vydanie sfalšovanej vzorky zo spermobanky

opeklenie

opeklenie – 1. vyvstanutie zlých okolností 2. oteplenie 3. zvrhávajúca sa situácia

šišikana

šišikana – povinné štúdium bláznivo-obtiažneho japonského slabičného písma