piatkiáda

piatkiáda – davová psychóza, spôsobená koncom pracovného týždňa a sprevádzaná nadmerným užívaním alkoholu

zbrhlík

zbrhlík – človek, nachádzajúci zvrhlé sexuálne potešenie pri brhlení snehom

ozdobod

ozdobod – 1. skrášľujúci moment 2. bezvýznamné plus

možnošuk

možnošuk – 1. situácia, kedy je pravdepodobné, že dôjde k sexu 2. potenciálny sexuálny partner

moneyfesto

moneyfesto – 1. arogantná manifestácia veľkého finančného kapitálu 2. túžba po rýchlo získaných peniazoch

nezmrdelník

nezmrdelník – robotník za žiadnych okolností nerešpektujúci svojho nadriadeného

egopud

egopud – sebavzťažný základný inštinkt