Najčastejšie značky

bongobard

bongobard – 1. osoba pravidelne a s obľubou prezentujúca zážitky z húlenia spevavým prejavom 2. príslušník germánskeho kmeňa bradatých húličov