opicajt

opicajt – duševná podstata priemerného príslušníka štátom ovládaných represívnych zložiek

asišuk

asišuk – situácia, kedy na základe intoxikácie účastníkov nemožno určiť či prebieha pohlavný styk

skorošuk

skorošuk – 1. situácia podávaná spôsobom, že neuskutočnenie pohlavného styku bolo prekvapením 2. čiastočný pohlavný styk

pepínokio

pepínokio – 1. človek, ktorý klame o použití ochrany 2. človek, ktorý zneužíva slepotu ženy, alebo tmu v miestnosti na nepoužitie ochrany 3. prezervatív, ktorý zdanlivo zväčšuje veľkosť pohlavného údu

nekroberec

nekroberec – 1. štandardný formát koberca určený na balenie mŕtvol 2. človek okrádajúci mŕtvoly 3. koberec z koží