sorošokovaný

sorošokovaný – ocitajúci sa v stave, kde človek už sám nemôže uveriť tomu, čo všetko sa pripisuje Sorošovi