predprednáška

predprednáška – vynútená prednáška prednášajúcemu pred prednáškou upravujúca, alebo usmerňujúca znenie jeho prednášky