mamarhuľa

mamarhuľa – marhuľa (strom, z ktorého pochádzajú marhule (plody aj stormy, z ktorých pochádzajú marhule (pochádzajú)))

hromorečník

hromorečník – 1. človek, ktorý v praxi používa hromoreč 2. človek, rečniaci tak, aby nepriamo poukazoval na svoju fyzickú silu 3. rečník, u ktorého je možné vyrátať vzdialenosť myšlienky na základe časového odstupu medzi gestom a zvukom

mäl

mäl – okázalé afektované poukázanie na minulý čas vlastníctva

vodičkár

vodičkár – 1. človek, ktorý si v bare zo zásady neobjednáva alkohol 2. neprívetivý vodič

plynadutosť

plynadutosť – situácia, kde je osoba nadutá a súčasne má problém s udržaním svojich plynov na uzde