vzdávo

vzdávo – človek, ktorý úspešne prezentuje vlastnú kapituláciu ako výhru

igluxus

igluxus – 1. eskimácka vila 2. drahý hotel bez vykurovania

pornotorik

pornotorik – človek, ktorý bol uznaný nechvaľne známym, viditeľne zrejmým, stálym, neprestávajúcim a nenapraviteľným konzumentom pornografických materiálov

artikulminácia

artikulminácia – 1. nevhodne prehnaná artikulácia vyplývajúca z kritickej situácie 2. eskalácia situácie vyplývajúca z nevhodnej artikulácie