zdrapakt

zdrapakt – zmluva, tajne nerešpektovaná jednou, alebo oboma zúčastnenými stranami

astrolístok

astrolístok – 1. lístok do vesmíru 2. kupón na predpoveď budúcnosti 3. časový kupón vydávaný zamestnávateľom, oprávňujúci pozerať do oblohy na miesto práce

gelryba

gelryba – cicavec plávajúci vo veľkom množstve gélu

äärotika

äärotika – 1. okázalé afektované vyjadrenie sexuálneho pobúrenia 2. rakúsko-uhorská pornografia

hotprsenka

hotprsenka – 1. podprsenka vzbudzujúca sexuálny záujem 2. neprítomnosť podprsenky

sfetisko

sfetisko – 1. skládka odpadu z omamných látok a nástrojov na ich aplikáciu 2. feťácky brloh

kamerika

kamerika – územie zaznamenávané sieťou kamerových systémov