skratoš

skratoš – človek opakovane prežívajúci vlastný duševný skrat

weedrž

weedrž – 1. zvýšená schopnosť tolerancie 2. kapacita pľúc