frustrológia

frustrológia – sebareflexívna skorovedná disciplína snažiaca sa nájsť príčiny nespokojnosti … alebo, prečo je mi na chuja

nazinformácia

nazinformácia – informácia vychádzajúca z národne socialistickej propagandy, informácia priamo, alebo nepriamo podnecujúca k nenávisti

hnusistika

hnusistika – 1. činnosť vzbudzujúca znechutenie, zhnusenie, pohoršenie, prípadne vzrušenie kauzálne spojené s predchádzajúcimi efektmi 2. rétorická disciplína využívajúca odporné prejavy ľudskej kreativity za účelom pobavenia autora