naziskovka

naziskovka – 1. národne socialisticky orientovaná nezisková organizácia 2. charitatívna organizácia prispievajúca sumou 1488 … alebo, kravina

nacistyler

nacistyler – 1. človek, ktorý prijíma nacistický, alebo neonacistický štýl obliekania za účelom prijatia do sociálnej skupiny … alebo, nacista pozér 2. človek, ktorý satirizuje národný socializmus využívaním jeho prvkov

kotlebozvučná slovenčina

kotlebozvučná slovenčina – slovenčina deformovaná neoľudáckou subkultúrou … napríklad: (mislím si, ze, sa vžetko moše soroš, a roskgádači, pudin jazci na medvede)

hrať fašku

hrať fašku – hecovacia hra, kde točenie fľaškou určí hráča ktorý sa následne bude musieť verejne extrémisticky prejaviť