nenávistúnka

nenávistúnka – pestúnka indoktrinujúca zverenca xenofóbiou vedome, alebo nevedome

fašišizmus

fašišizmus – výrok fašistu v kazajke

crossriť

crossriť – pozadie vyformované pomocou crossfitu

frustrológia

frustrológia – sebareflexívna skorovedná disciplína snažiaca sa nájsť príčiny nespokojnosti … alebo, prečo je mi na chuja

hlinkova avantgarda

hlinkova avantgarda – dekadentné subkultúrne prejavy klerofašizmu

pestricída

pestricída – 1. represívny zásah proti diverzite 2. celulitída nadobúdajúca umelecký rozmer

nazinformácia

nazinformácia – informácia vychádzajúca z národne socialistickej propagandy, informácia priamo, alebo nepriamo podnecujúca k nenávisti

argumentalista

argumentalista – človek využívajúci psychologickú manipuláciu v diskusií

korpulácia

korpulácia – 1. fúzia obchodných spoločností 2. pohlavný styk za účelom spoločného vlastníctva

fašiť si

fašiť si (niečo) – 1. ceniť si niečoho na základe ideológie 2. pripravovať pokrm v tvare ľubovoľného fašistického symbolu

fašáriť

fašáriť – míňať neprimerané množstvo finančných prostriedkov na hromadný nákup kebabov

falusínium

falusínium – nehmotná látka vznikajúca ako vedľajší produkt pri akejkoľvek zbytočnej činnosti

evolver

evolver – strelná zbraň ako nástroj evolučného procesu

asilógia

asilógia – činnosť, u ktorej nemožno presne určiť, či sa jedná o vednú disciplínu

hnusistické povstanie

hnusistické povstanie – 1. beznádejná postmoderná kultúrna revolúcia 2. jav vznikajúci v momente, keď sa v jednej sociálnej skupine ocitne viac konateľov hnustistiky ako ich adresátov

hnusistika

hnusistika – 1. činnosť vzbudzujúca znechutenie, zhnusenie, pohoršenie, prípadne vzrušenie kauzálne spojené s predchádzajúcimi efektmi 2. rétorická disciplína využívajúca odporné prejavy ľudskej kreativity za účelom pobavenia autora