preľudák

preľudák – človek mystifikujúci vlastenectvo

noemarcha

noemarcha – člen predpotopnej vládnucej skupiny

NAKApať

NAKApať – úspešne uskutočniť raziu pomocou národnej kriminálnej agentúry

kollárlícia

kollárlícia – politická aliancia založená na genetickom príbuzenstve

chlastokracia

chlastokracia – vláda opitej väčšiny

kdežtológia

kdežtológia – skorovedná disciplína, snažiaca sa poprieť ľubovoľnú vedeckú tézu

ficsľub

ficsľub – populizmus v politickom programe

fašiť sa

fašiť sa (z niečoho) – prejaviť radosť pozdvihnutím pravej ruky

dinostalgia

dinostalgia – túžba po stretnutí s dinosaurami

byť nazibaný

byť nazibaný – pod vplyvom alkoholu sa prejaviť ako nacista

skorochcel

skorochcel – človek neistý vo svojich motiváciách, hodnotách a cieľoch

pokoziť

pokoziť – 1. poihrať sa s poprsím 2. pokaziť niečo vystavovaním svojho poprsia

faššiangy

faššiangy – oslava fašiangov na slovensku medzi rokmi 1939 – 1945

fašozitív

fašozitív – vizuálny podklad pre fašistické propagandy

agrokrat

agrokrat – 1. človek presvedčený o nadradenosti poľnohospodárstva 2. predseda, alebo vysoký funkcionár potravinárskeho kartelu

skorovedná disciplína

skorovedná disciplína – 1. neformálna vedná disciplína 2. nezodpovedná výskumná činnosť 3. činnosť so samovyhláseným nárokom na vedeckosť

skorokrat

skorokrat – neúspešný kandidát na poslanca, alebo inú štáto-správnu funkciu

paškvíliť

paškvíliť – vyjadrovať sa extrémne mizerne

benešičné podujatie

benešičné podujatie – nemorálna akcia podporovaná, alebo ignorovaná štátom

benešstrácia

benešstrácia – vyvezenie sudetských Nemcov za hranice bez ich súhlasu a majetku