názornania

názornania – pôžitok z utvrdzovania sa vo vlastných názoroch

nasratív

nasratív – naratív motivovaný hnevom, agresívny naratív … alebo, keď ti proste niekto trepe, že to bolo na hovno

základná kotleba

základná kotleba – vsugerovaná potreba vychádzajúca z apelu na základné živočíšne pudy

stokrates

stokrates – 1. dekadentný filozof 2. filozof mnohonásobne opakujúci svoje stanovisko bez ohľadu na jeho prijatie publikom

stokrat

stokrat – niekoľko krát zvolený, alebo dosadený politický funkcionár

SIStiť

SIStiť – získať informáciu pomocou slovenskej informačnej služby

sexomnia

sexomnia – vzťah s nymfomankou, alebo iným hypersexuálom

odisťovňa

odisťovňa – spoločnosť zaručujúca finančnú, alebo zdravotnú neistotu

nasľubovňa

nasľubovňa – 1. spálňa 2. parlament 3. sociálna interakcia tvoriaca domnelé záväzky

načológia

načológia – 1. bezpredmetná vedná disciplína 2. skorovedná disciplína obhajujúca lenivosť

naziat

naziat – premotivovaný japonec z obdobia druhej svetovej vojny

komunistikácia

komunistikácia – rozhovor vedený v intenciách marxistickej terminológie

naziačik

naziačik – neplnoletá indoktrinovaná partnerka národného socialistu

predprednáška

predprednáška – vynútená prednáška prednášajúcemu pred prednáškou upravujúca, alebo usmerňujúca znenie jeho prednášky

sociálna demolícia

sociálna demolícia – skupinové rozhodnutie s fatálnymi následkami

stroposkop

stroposkop – 1. aparatúra na psychedelické osvetlenie 2. Internet