rapresia

rapresia – verbálne napádanie ostatných interpretov v rapovom žánri

pitán

pitán – vojenská hodnosť získaná preskočením prvých dvoch písmen

obnaziť sa

obnaziť sa – verejne odhaliť svoju národne socialistickú politickú orientáciu

femém

femém – významovo nestabilná komunikačná jednotka

devolučný výber

devolučný výber – 1. evolučný proces uprednostňujúci jedincov degradujúcich kvalitu genetických informácií 2. školský systém 3. sociálny štát 4. reality show

chorodovať

chorodovať – 1. modliť sa za postihnutie konkrétnej osoby želanou chorobou 2. patologicky sa modliť