naziat

naziat – premotivovaný japonec z obdobia druhej svetovej vojny

komunistikácia

komunistikácia – rozhovor vedený v intenciách marxistickej terminológie

naziačik

naziačik – neplnoletá indoktrinovaná partnerka národného socialistu

predprednáška

predprednáška – vynútená prednáška prednášajúcemu pred prednáškou upravujúca, alebo usmerňujúca znenie jeho prednášky

sociálna demolícia

sociálna demolícia – skupinové rozhodnutie s fatálnymi následkami

stroposkop

stroposkop – 1. aparatúra na psychedelické osvetlenie 2. Internet

žrútomrch

žrútomrch – človek milujúci egoistické osoby

videológia

videológia – ideológia postavená na videách z internetu

naziskovka

naziskovka – 1. národne socialisticky orientovaná nezisková organizácia 2. charitatívna organizácia prispievajúca sumou 1488 … alebo, kravina

nacistyler

nacistyler – 1. človek, ktorý prijíma nacistický, alebo neonacistický štýl obliekania za účelom prijatia do sociálnej skupiny … alebo, nacista pozér 2. človek, ktorý satirizuje národný socializmus využívaním jeho prvkov

možnológia

možnológia – skorovedná disciplína spracovávajúca výhradne dojmy

sarkastrácia

sarkastrácia – odzbrojujúci výsmech

kotlebozvučná slovenčina

kotlebozvučná slovenčina – slovenčina deformovaná neoľudáckou subkultúrou … napríklad: (mislím si, ze, sa vžetko moše soroš, a roskgádači, pudin jazci na medvede)

kotlebný

kotlebný – cítiaci sa potrebný na základe vsugerovanej hodnoty

intronevert

intronevert – človek ktorému len ťažko veriť, že je introvert

hrať fašku

hrať fašku – hecovacia hra, kde točenie fľaškou určí hráča ktorý sa následne bude musieť verejne extrémisticky prejaviť