potopatológia

potopatológia – 1. veda zaoberajúca sa patologickými reakciami ľudí, na fakt, že im zatopilo celý majetok 2. veda zaoberajúca sa extrémne pozitívnou patologickou reakciou na blízku prítomnosť cudzieho potu 3. božský prejav sociálnej patológie