nasratív

nasratív – naratív motivovaný hnevom, agresívny naratív … alebo, keď ti proste niekto trepe, že to bolo na hovno

naziskovka

naziskovka – 1. národne socialisticky orientovaná nezisková organizácia 2. charitatívna organizácia prispievajúca sumou 1488 … alebo, kravina

nacistyler

nacistyler – 1. človek, ktorý prijíma nacistický, alebo neonacistický štýl obliekania za účelom prijatia do sociálnej skupiny … alebo, nacista pozér 2. človek, ktorý satirizuje národný socializmus využívaním jeho prvkov

nazinformácia

nazinformácia – informácia vychádzajúca z národne socialistickej propagandy, informácia priamo, alebo nepriamo podnecujúca k nenávisti