nepoctatný

nepoctatný – 1. nehodný pocty 2. človek, ktorému nie je preukazovaná pocta za žiadnych okolností

odporál

odporál – 1. orálny sex vykonávaný s veľkým odporom 2. titul zaslúžený tvrdohlavosťou

srandomurár

srandomurár – 1. človek, ktorý je murárom zo srandy 2. nadšený, ale neschopný murár 3. človek, ktorý vie pestrú paletu vtipov o malte

uhríkiánstvo

uhríkiánstvo – ultraetatistický ekonomický smer presadzujúci nízke štátne príjmy simultánne s vysokými štátnymi výdavkami a trhový separatizmus postavený na etnickej, kultúrnej, jazykovej a ideologickej báze

uhríkonómia

uhríkonómia – skorovedná disciplína skúmajúca klerofašistický trhový separatizmus

zmrdego

zmrdego – ego extrémne submisívneho človeka