mäl

mäl – okázalé afektované poukázanie na minulý čas vlastníctva

vodičkár

vodičkár – 1. človek, ktorý si v bare zo zásady neobjednáva alkohol 2. neprívetivý vodič

plynadutosť

plynadutosť – situácia, kde je osoba nadutá a súčasne má problém s udržaním svojich plynov na uzde