ozdobod

ozdobod – 1. skrášľujúci moment 2. bezvýznamné plus

možnošuk

možnošuk – 1. situácia, kedy je pravdepodobné, že dôjde k sexu 2. potenciálny sexuálny partner

moneyfesto

moneyfesto – 1. arogantná manifestácia veľkého finančného kapitálu 2. túžba po rýchlo získaných peniazoch

nezmrdelník

nezmrdelník – robotník za žiadnych okolností nerešpektujúci svojho nadriadeného

egopud

egopud – sebavzťažný základný inštinkt

faunatív

faunatív – gramaticky nekonzistentný prejav spôsobený vydesením z náhle uzretého živočícha

nazhniť

nazhniť – postupne presiaknuť nacistickými ideálmi

láskyatria

láskyatria – zariadenie alebo udalosť, slúžiace na liečbu psychóz spôsobených láskou, jej stratou, alebo jej nedosiahnutím

egokracia

egokracia – 1. politický systém, postavený na hierarchií egoizmu 2. sebevláda

däl

däl – okázalé afektované potvrdenie prevzatia od tretej osoby

clogan

clogan – 1. heslovitá hláška, popierajúca prítomnosť tovaru podliehajúceho clu 2. reklamná hláška propagujúca clo