vydrisluch

vydrisluch – človek tráviaci väčšinu svojho voľného času na hudobných podujatiach

vnárod

vnárod – skupina obyvateľstva ktorá sa nevie vymaniť z minulosti

stádadaizmus

stádadaizmus – 1. náhodné výroky uskutočňované tlupou ľudí 2. nekoherentný výrok vyslovený za účelom získania pozornosti skupiny

fenolap

fenolap – 1. človek neustále baliaci nové ženy 2. objekt uľahčujúci dvorenie

lebotrip

lebotrip – bezpredmetné jednanie prechádzajúce do životného štýlu