štátonanic

štátonanic – človek, ktorý sa rozhodne rozoberať politiku zo sexuálnej frustrácie

nadrodený

nadrodený – nárokujúci si na zvýhodnenie na základe svojho pôvodu

naziater

naziater – doktor, ktorý z národne socialistickej ideológie odvodzuje riešenia psychických problémov

smrkva

smrkva – alergická reakcia na mrkvu

papaluška

papaluška – 1. oteckove dobré dievčatko 2. dievča, ktoré si ľúbi zajesť

nazituácia

nazituácia – situácia, v ktorej dominuje národne socialistická ideológia

kolotrojka

kolotrojka – 1. periodicky sa opakujúca trojka 2. trojka na, alebo v dopravnom prostriedku na kolesách 3. inverzná trojkolka (jedno koleso s troma sedankami)

karmamamiáda

karmamamiáda – 1. súťaž s karmou o to, s koľkými mamičkami budeš kopulovať, kým ti to vráti 2. vrchol škodoradosti

zvodovod

zvodovod – 1. príťažlivé potrubie 2. internet

údruh

údruh – 1. oslovenie spoluobčana uprostred hlbokej sociálnej demokracie 2. osoba, ktorá si stúpne k bezprostredne vedľajšiemu pisoáru

pleśen

pleśen – 1. vysnívaný ples premotivovanej stredoškoláčky 2. rozdiel medzi vysnívaným a reálnym úlovkom z plesu