podsukňovník

podsukňovník – 1. vietor, alebo vánok dvíhajúci sukňu 2. človek, ktorý sa rád pozerá pod sukne 3. fľak ľubovoľnej telesnej tekutiny na nohavičkách 4. tradičný stav pohlavného údu oblečeného škóta

trapublika

trapublika – 1. republika ktorá väzní svojich občanov 2. republika v ktorej majoritná časť populácie počúva trap