nasratív

nasratív – naratív motivovaný hnevom, agresívny naratív … alebo, keď ti proste niekto trepe, že to bolo na hovno