hrať fašku

hrať fašku – hecovacia hra, kde točenie fľaškou určí hráča ktorý sa následne bude musieť verejne extrémisticky prejaviť

hnusistika

hnusistika – 1. činnosť vzbudzujúca znechutenie, zhnusenie, pohoršenie, prípadne vzrušenie kauzálne spojené s predchádzajúcimi efektmi 2. rétorická disciplína využívajúca odporné prejavy ľudskej kreativity za účelom pobavenia autora