frustrológia

frustrológia – sebareflexívna skorovedná disciplína snažiaca sa nájsť príčiny nespokojnosti … alebo, prečo je mi na chuja