pepínokio

pepínokio – 1. človek, ktorý klame o použití ochrany 2. človek, ktorý zneužíva slepotu ženy, alebo tmu v miestnosti na nepoužitie ochrany 3. prezervatív, ktorý zdanlivo zväčšuje veľkosť pohlavného údu

nekroberec

nekroberec – 1. štandardný formát koberca určený na balenie mŕtvol 2. človek okrádajúci mŕtvoly 3. koberec z koží

piatkiáda

piatkiáda – davová psychóza, spôsobená koncom pracovného týždňa a sprevádzaná nadmerným užívaním alkoholu

zbrhlík

zbrhlík – človek, nachádzajúci zvrhlé sexuálne potešenie pri brhlení snehom