femím

femím – 1. ženský klaun 2. žena situačne odmietajúca verbálnu komunikáciu

brkomot

brkomot – človek charakteristicky videný pri balení brka