jazykoplaz

jazykoplaz – 1. vrodené neuropsychiatrické ochorenie prejavujúce sa náhodným provokatívnym vyplazovaním jazyka 2. pokus o presun svojho tela za pomoci jazyka

feminimalizmus

feminimalizmus – 1. situácia, kedy žena komunikuje iba jediným výrazom tváre 2. subskupina v rámci feministiek tvorená výhradne ženami nízkeho vzrastu

delfínpunk

delfínpunk – ultrazvukový hudobný žáner, lyricky pojednávajúci o inceste, drogách, násilnej láske a intelekte

daranoja

daranoja – chronický strach z toho, že dostaneš diametrálne drahší darček ako dáš

sadyzmus

sadyzmus – úmyselné sadenie rastlín na miestach kde nemôžu prežiť

podvodnikatel

podvodnikatel – 1. podnikateľ podvodník 2. potápačská firma 3. podnikateľ čerpajúci štátne dotácie

orangutalista

orangutalista – 1. človek, ktorý väčšinu dňa trávi získavaním potravy, oddychom a presunom na iné miesto 2. človek pestujúci výrazné ochlpenie aj mimo tváre

hanosled

hanosled – sled bytostne nepríjemných kompromitujúcich udalostí