paramorálka

paramorálka – súbor morálnych hodnôt, presahujúci schopnosť pochopenia u svojich vyznávačov

minulasalama

minulasalama – 1. diskusia, ktorú opustil posledný hlupáčik 2. neprítomnosť salámy v chladničke

dieroglyf

dieroglyf – 1. kosoštvorec so zvislou čiarou uprostred 2. hieroglyfy pre nevidiacich