zdrapakt

zdrapakt – zmluva, tajne nerešpektovaná jednou, alebo oboma zúčastnenými stranami

zlogan

zlogan – výsmešné reklamné heslo

astrolístok

astrolístok – 1. lístok do vesmíru 2. kupón na predpoveď budúcnosti 3. časový kupón vydávaný zamestnávateľom, oprávňujúci pozerať do oblohy na miesto práce

uzdomil

uzdomil – človek, ktorý je rád pribrzdený

gelryba

gelryba – cicavec plávajúci vo veľkom množstve gélu

äärotika

äärotika – 1. okázalé afektované vyjadrenie sexuálneho pobúrenia 2. rakúsko-uhorská pornografia

hotprsenka

hotprsenka – 1. podprsenka vzbudzujúca sexuálny záujem 2. neprítomnosť podprsenky