B

bágronóm – človek tunelujúci potravinársky priemysel
banánna situácia – 1. situácia ľahko riešiteľná banánom 2. situácia vyplývajúca z prítomnosti banánu
barada – životné múdrosti náhodného prísediaceho v bare
barokoktejl – nevoľnosť pociťovaná na základe presýtenia podnetmi barokového umenia
bedlák – dedinský hubár
benešičné podujatie – nemorálna akcia podporovaná, alebo ignorovaná štátom
benešstrácia – vyvezenie sudetských Nemcov za hranice bez ich súhlasu a majetku
bezdomoverál – kompletná súprava oblečenia bezdomovca
bio pedikúra – odborné ohrýzanie nechtov na nohách
birát – 1. pirát na úrade práce 2. korzár
bobrovoľný – uprednostňujúci bobra
bongobard – 1. osoba pravidelne a s obľubou prezentujúca zážitky z húlenia spevavým prejavom 2. príslušník germánskeho kmeňa bradatých húličov
bossmóza – samovoľná výmena názorov s nadriadeným pracovníkom
brkocúr – osoba, ktorá sa ladne privtrie vždy, keď vie, že sa balí brko
brkomat – automat na jointy
brkomot – človek charakteristicky videný pri balení brka
bŕtačka – úmyselné podanie ľadovo studenej ruky
bubozk – 1. prekvapivý bozk 2. bozk končiaci sa výkrikom jednej zo zúčastnených strán, alebo oboch
buzen – umenie ostať pokojný pri pohľade na metrosexuála
byť nazibaný – pod vplyvom alkoholu sa prejaviť ako nacista


späť na abecedný zoznam >