B

bágronóm – človek tunelujúci potravinársky priemysel
bacharita – ochrana zdarma
banánacista  človek uprednostňujúci banány, pred iným ovocím
banánna situácia – 1. situácia ľahko riešiteľná banánom 2. situácia vyplývajúca z prítomnosti banánu
banarchia – svojvôľa administrátora v udeľovaní banu
barada – životné múdrosti náhodného prísediaceho v bare
barfém – charakteristická barová vôňa
barokoktejl – nevoľnosť pociťovaná na základe presýtenia podnetmi barokového umenia
bassasyn – uväznený vrah
bedlák – dedinský hubár
benešičné podujatie – nemorálna akcia podporovaná, alebo ignorovaná štátom
benešstrácia – vyvezenie sudetských Nemcov za hranice bez ich súhlasu a majetku
bezdomoverál – kompletná súprava oblečenia bezdomovca
bio pedikúra – odborné ohrýzanie nechtov na nohách
birát – 1. pirát na úrade práce 2. korzár
bleskomantik – človek, ktorý romantiku rýchlo prefrčí
bleskomantika – len dráždivý pohľad
bľudožrút – osoba s obľubou konzumujúca propagandu, polopravdu, či hoax
bobrovoľný – uprednostňujúci bobra
bongobard – 1. osoba pravidelne a s obľubou prezentujúca zážitky z húlenia spevavým prejavom 2. príslušník germánskeho kmeňa bradatých húličov
bossmóza – samovoľná výmena názorov s nadriadeným pracovníkom
bravoželať – činiť najvyššiu formu ironickej gratulácie
breptomet – negatívna poloautomatická nálada
breptosled – 1. sled zbytočných negatívnych výlevov 2. populistický prejav
breptovar – 1. sociálna politika 2. nekvalitný výrobok 3. autor premyslených breptov
breptováreň – krčma
breptovarňa – 1. nedobrovoľná štruktúra 2. štát
brežnevedro – 1. také teplo až sa potí obočie 2. leto 1968
brkocúr – osoba, ktorá sa ladne privtrie vždy, keď vie, že sa balí brko
brkomat – automat na jointy
brkomot – človek charakteristicky videný pri balení brka
bŕtačka – úmyselné podanie ľadovo studenej ruky
bubozk – 1. prekvapivý bozk 2. bozk končiaci sa výkrikom jednej zo zúčastnených strán, alebo oboch
buržerovať – provokovať komunistov
buzen – umenie ostať pokojný pri pohľade na metrosexuála
byť nazibaný – pod vplyvom alkoholu sa prejaviť ako nacista


späť na abecedný zoznam >