A

adolfescencia – vek ukončenia účasti v Hitlerovej mládeži
agrokrat – 1. človek presvedčený o nadradenosti poľnohospodárstva 2. predseda, alebo vysoký funkcionár potravinárskeho kartelu
alebohľad – 1. sekundárny pohľad na vec 2. prístroj ukazujúci ako by to mohlo byť 3. alternatívne médium
aluminát – 1. konšpiračný teoretik chrániaci sa proti vykrádaniu svojich myšlienok, pomocou alobalovej čiapky 2. tajný milovník hliníkových výrobkov
anarchoetatizmus – spoločnosť pozostávajúca výhradne z represívnych vládcov, bez poddaných
anarchopandorizmus – filozofický smer usilujúci o nastolenie anarchie, v túžbe pozorovať, čo sa stane
anarchyba – štát
anorelaxácia – 1. oddych namiesto jedenia 2. fajčenie cigarety
aproppozícia – 1. návrh nadväzujúci na kontext 2. stanovisko obhajované slovom „pretože“
argumentalista – človek využívajúci psychologickú manipuláciu v diskusií
argumentárium – miesto výmeny názorov
artikulminácia – 1. nevhodne prehnaná artikulácia vyplývajúca z kritickej situácie 2. eskalácia situácie vyplývajúca z nevhodnej artikulácie
asilógia – činnosť, u ktorej nemožno presne určiť, či sa jedná o vednú disciplínu
asišuk – situácia, kedy na základe intoxikácie účastníkov nemožno určiť či prebieha pohlavný styk
asocialistický realizmus – úprimné grafity na stavbách z éry pure socializmu
astrolístok – 1. lístok do vesmíru 2. kupón na predpoveď budúcnosti 3. časový kupón vydávaný zamestnávateľom, oprávňujúci pozerať do oblohy na miesto práce
astrololó – ezoterický hoax
atmočka – 1. atmosféra charakteristická zápachom moču 2. vplyv okolia podmieňujúci močenie
autisnacista – autistický nacista
autodiskreditačná činnosť – činnosť, pri ktorej osoba diskredituje samú seba
azurealizmus – realistické znázorňovanie azúrovej farby
äärotika – 1. okázalé afektované vyjadrenie sexuálneho pobúrenia 2. rakúsko-uhorská pornografia


späť na abecedný zoznam >