frázlelogizmy

hanostiky   |   poreptadlá   |   prízlovia   |   rozhádanky