W

webacil – internetový vírus
webaránok – človek nepoškvrnený internetom
weedická kultúra – 1. popkultúra huličov 2. rastafariánska kultúra
weedrž – 1. zvýšená schopnosť tolerancie 2. kapacita pľúc
westibul – 1. vstupná hala západu 2. Slovensko na začiatku 21. storočia
whiskytnúť sa – náhle objavenie sa na nepravdepodobnom mieste po požití whisky
wintoxikácia – opitosť víťazstvom
workoholikér – káva


späť na abecedný zoznam >