U

udiaľnica – osoba prostitujúca sa pri diaľnici
údizmus – 1. slušná forma kokotizmu 2. vystavovanie svojich končatín na obdiv
údruh – 1. oslovenie spoluobčana uprostred hlbokej sociálnej demokracie 2. osoba, ktorá si stúpne k bezprostredne vedľajšiemu pisoáru
urnofónia – 1. hudba vznikajúca pri použití urny ako hudobného nástroja 2. skorovedná disciplína skúmajúca zvukový potenciál urny
urnoforma – armádny odev štátu vo vojnovom stave
urnoformný stav – stav človeka po kremácií
urnografický materiál – 1. umelecké prevedenie urny 2. grafický materiál zachycujúci, alebo znázorňujúci urnu/y 3. nepoužiteľný nekrofilný erotický materiál
úskočník – osoba prispôsobujúca konverzáciu egoistickým potrebám
uzdomil – človek, ktorý je rád pribrzdený
úžermína – nečakane vysoká splátka


späť na abecedný zoznam >