S

sadyzmus – úmyselné sadenie rastlín na miestach kde nemôžu prežiť
sajfovať a banášiť – multimediálne sa prezentovať
saľutovať – formálny pozdrav sebe samému do zrkadla a zo súcitu
sarkastrácia – odzbrojujúci výsmech
scatka – cesta ako to rýchlo posrať
sebaodstránenie – 1. samovražda 2. autodiskreditačná činnosť
semilógia – skorovedná disciplína, ktorá zásadne dôjde k dvom protichodným výsledkom
sempatia – 1. sebavzťažný selektívny súcit 2. nárokovanie si na solidaritu ostatných
sentimetal – hard rock / heavy metal
sexomnia – vzťah s nymfomankou, alebo iným hypersexuálom
sexúraz – ľubovoľný úraz spôsobený sexuálnou činnosťou
sfaktúra – pocit prichádzajúci s príchodom faktúry
sfetiar – osoba zbierajúca zvyšky omamných látok
sfetisko – 1. skládka odpadu z omamných látok a nástrojov na ich aplikáciu 2. feťácky brloh
SIStiť – získať informáciu pomocou slovenskej informačnej služby
skalamita – skalná lavína
skautomatika – činnosť vykonaná skautom bez vyzvania
skladomor – epidemická výstavba skladíšť
Skladystan – alternatívne pomenovanie Slovenskej republiky
skľúčnik – otvárač nových možností utrpenia
skorochcel – človek neistý vo svojich motiváciách, hodnotách a cieľoch
skorokrat – neúspešný kandidát na poslanca, alebo inú štáto-správnu funkciu
skorošokovaný – flegmaticky reagujúci na prekvapenie
skorošuk – 1. situácia podávaná spôsobom, že neuskutočnenie pohlavného styku bolo prekvapením 2. čiastočný pohlavný styk
skorotrojka – stav, keď už bola trojka skoro na dosah, ale tretia osoba náhle zmizla
skorovedná disciplína – 1. neformálna vedná disciplína 2. nezodpovedná výskumná činnosť 3. činnosť so samovyhláseným nárokom na vedeckosť
skotlebina – imaginárna domovina národovcov
skratosféra – miesto, kde ľuďom a iným entitám prepína (hrabe)
skratoš – človek opakovane prežívajúci vlastný duševný skrat
skrížastyk – akrobatická posteľná praktika
skryptá – skriptá, ktoré nemožno dohľadať
skúškrn – 1. neúprimný úsmev na skúšajúceho 2. úškrn po buchnutí dverami za úspešnou skúškou, (3) alebo neúspešnou
slabotáž – úboho neefektívna sabotáž
slastať – slastne si pochľastúvať
sliposukcia – 1. odsatie tuku spod slipov 2. vytiahnutie slipov spod gatí pomocou vysávača
sloniť – požívať hlboký nosový vokál namiesto zvončeka
slováčiť – 1. jednať ako Slovák 2. nepretržite reptať
smädovník – 1. dehydrujúci pokrm 2. medovník s obsahom alkoholu
smerodajka – žena oddávajúca sa funkcionárom sociálne demokratických politických strán, politicko-sexuálna zamestnankyňa … alebo, už si ju určite videl v novinách
smetimológia – 1. skorovedná disciplína hľadajúca hlbší význam v každom odpadku 2. archeológia
smradaizmus – náhodná kombinácia pachov, bez nároku na estetiku
smrkva – alergická reakcia na mrkvu
smýliť sa – neúmyselne sa dopustiť smilstva, či sodomie
sociálna demolícia – skupinové rozhodnutie s fatálnymi následkami
sofirustrácia – frustrácia z múdrosti, alebo jej nedostatku
somaranč – 1. hlúpy pomaranč 2. ranč patriaci somárovi
somart – tvorca veľmi priblblého umenia
somártfón – 1. kontraintuitívny telefón 2. telefón hlupáka
sorošekel – 1. mysteriózne platidlo 2. ľavicovo-liberálny žetón
sorošokovaný – ocitajúci sa v stave, kde človek už sám nemôže uveriť tomu, čo všetko sa pripisuje Sorošovi
sorošpárty – 1. párty na počesť Soroša 2. párty za sorošekely
soviť – 1. sporadicky rozliepať oči po zobudení 2. pracovať na nočnej zmene 3. mudrovať
spásomnia – dlhodobá absencia spásy
spasovať – pasovanie za spasiteľa
spermanentka – 1. dlhodobý sexuálny vzťah 2. manželstvo
spokodeal – 1. obojstranne výhodná dohoda 2. spokojne usmiaty krokodíl
spomalina – lesný plod spomaľujúci okoloidúcich
sporosprávať – 1. povedať málo 2. viesť rozhovor za účelom sa pohádať
sprácovania – pôžitok z triedenia informácií
spreneverofestácia – okázalá investícia sprenevereného kapitálu
sprostitúcia – robiť sa sprostý za úplatok
sralamita – devastujúca hnačka
srandomizéria – súbor nepriaznivých udalostí nadobúdajúci vtipnosť svojou absurditou
srandomurár – 1. človek, ktorý je murárom zo srandy 2. nadšený, ale neschopný murár 3. človek, ktorý vie pestrú paletu vtipov o malte
srandykoncepcia – humorne zrušená výzva na oplodnenie
stádadaizmus – 1. náhodné výroky uskutočňované tlupou ľudí 2. nekoherentný výrok vyslovený za účelom získania pozornosti skupiny
stádonizmus – hedonizmus spôsobený spoločenským tlakom
sťahowall – múr/plot proti imigrácií
stalkoholik – človek závislý na pozorovaní a prenasledovaní ľudí
stalkýra – bojovná stalkerka
stokai – krabicové víno
stokochod – človek ukrývajúci sa pred zrakmi verejnosti
stokrat – niekoľko krát zvolený, alebo dosadený politický funkcionár
stokrates – 1. dekadentný filozof 2. filozof mnohonásobne opakujúci svoje stanovisko bez ohľadu na jeho prijatie publikom
strachovka – nástroj na čistenie usadeného strachu
stroposkop – 1. aparatúra na psychedelické osvetlenie 2. Internet
supratovačka – šéfka oddielu upratovačiek
supsľub – planý sľub bezmocnému človeku
svalidea – idea šírená výlučne za pomoci fyzickej sily
svastická chirurgia – tetovanie svastík na ľudské telo
svätimológia – skorovedná disciplína hľadajúca nadprirodzený význam v každom slove
svedomnia – dlhodobá absencia svedomia
svrabochlp – vulgárne označenie človeka, ktorý je vrcholne nesympatický a jeho prítomnosť je absolútne nežiaduca
swingerskurzia – dobrodružno-poznávacia exkurzia na swingerspárty
šašošuk – enormne humorný sexuálny zážitok
šikanázor – názor človeka poznačeného dlhodobou šikanou
šikanoláda – napodobenina pokrmu, alebo nápoja, pozostávajúca z nechutných elementov, určená na zosmiešnenie známeho
šišikana – povinné štúdium bláznivo-obtiažneho japonského slabičného písma
škandále – kombo: sandále a ponožky
školaborovať – 1. úmyselne spolupracovať so školským systémom 2. podriadiť sa vôli učiteľa, napriek nesúhlasu spolužiakov
šlagor – 1. človek zmagorený počúvaním šlágrov 2. švagor počúvajúci šláger
šokšuk – nečakaná penetrácia
špakystan – krajina s majoritným fajčiarskym obyvateľstvom
špásiteľ – osoba prezentujúca sa ako spasiteľ pre vlastné pobavenie
špekrazit – štipľavé brko
špitália – nemocničná patália
štátonanic – človek, ktorý sa rozhodne rozoberať politiku zo sexuálnej frustrácie
štúristika – výstup na Devín
štúrovaná stena – stena nesúca grafity v štúrovčine
šupšňupáka – sofistikovaná technika šňupania
šušňovodič – osoba transportujúca šušeň von z nosa


späť na abecedný zoznam >