O

obnaziť sa – verejne odhaliť svoju národne socialistickú politickú orientáciu
obžalol – smiešne obvinenie
obžerstvenie – 1. pohostenie, ktoré už len svojim vizuálom predurčuje prejedenie sa hostí 2. osobné a hlavne tajné rande s chladničkou
odisťovňa – spoločnosť zaručujúca finančnú, alebo zdravotnú neistotu
oidipov kontext – pokus o vysvetlenie, alebo ospravedlnenie sexuálnej deviácie
ojebosorka – žena predstierajúca magické schopnosti
okolofónia – 1. zvuk prichádzajúci zo všetkých strán 2. časť rozhovoru zachytená pri prechádzaní okolo
oľanostrifikácia – neuznanie titulu opozičného poslanca
oľanovať – sebaukájať sa poukazovaním na nemorálne jednanie v politike
opicajt – duševná podstata priemerného príslušníka štátom ovládaných represívnych zložiek
opinokio – opitý klamár
ostrekizácia – rozprašovanie semena po priestore
ozbrojená hlúpež – násilné privlastnenie si pozornosti publika použitím pejoratívu
ozdobod – 1. skrášľujúci moment 2. bezvýznamné plus
ozvenná kaša – verbálna náhrada jedla


späť na abecedný zoznam >