O

obnaziť sa – verejne odhaliť svoju národne socialistickú politickú orientáciu
obnažuť sa – 1. suverénne vydávať zvuky pri jedení 2. skonzumovať vlastný odev
obžalol – smiešne obvinenie
obžerstvenie – 1. pohostenie, ktoré už len svojim vizuálom predurčuje prejedenie sa hostí 2. osobné a hlavne tajné rande s chladničkou
odisťovňa – spoločnosť zaručujúca finančnú, alebo zdravotnú neistotu
odkrajiť – anektovať cudzie územie
odlíška – výnimočné ryšavé dievča
odmerank – 1. úroveň odmeranosti 2. akademický titul
odporál – 1. orálny sex vykonávaný s veľkým odporom 2. titul zaslúžený tvrdohlavosťou
odpornatív – nechutný verbálny prejav
odporník – pseudointelektuálny oponent
odpovedelník – ústredný odborový vypracovávač odpovedí na písomné skúšky
odvetázka – 1. otázka z pomsty 2. odpoveď otázkou
oidipov kontext – pokus o vysvetlenie, alebo ospravedlnenie sexuálnej deviácie
ojebosorka – žena predstierajúca magické schopnosti
okolofónia – 1. zvuk prichádzajúci zo všetkých strán 2. časť rozhovoru zachytená pri prechádzaní okolo
oľanostrifikácia – neuznanie titulu opozičného poslanca
oľanovať – sebaukájať sa poukazovaním na nemorálne jednanie v politike
olejopaľba – nezvládanie prevodovky motorového vozidla
opeklenie – 1. vyvstanutie zlých okolností 2. oteplenie 3. zvrhávajúca sa situácia
opekliť – 1. zhoršiť 2. vniesť nepriaznivý prvok
opicajt – duševná podstata priemerného príslušníka štátom ovládaných represívnych zložiek
opinokio – opitý klamár
orangutalista – 1. človek, ktorý väčšinu dňa trávi získavaním potravy, oddychom a presunom na iné miesto 2. človek pestujúci výrazné ochlpenie aj mimo tváre
ostrekizácia – rozprašovanie semena po priestore
ozbrojená hlúpež – násilné privlastnenie si pozornosti publika použitím pejoratívu
ozdobod – 1. skrášľujúci moment 2. bezvýznamné plus
ozvenná kaša – verbálna náhrada jedla


späť na abecedný zoznam >