N

nacistyler – 1. človek, ktorý prijíma nacistický, alebo neonacistický štýl obliekania za účelom prijatia do sociálnej skupiny … alebo, nacista pozér 2. človek, ktorý satirizuje národný socializmus využívaním jeho prvkov
nácnosť – nízky vek ako pozitívna vlastnosť
načofas – 1. situácia, ktorá ústi k nepoužitiu pohlavného údu 2. homosexuálka
načológia – 1. bezpredmetná vedná disciplína 2. skorovedná disciplína obhajujúca lenivosť
načozvrat – nedomyslený štátny prevrat
nadrodený – nárokujúci si na zvýhodnenie na základe svojho pôvodu
náhodinky – zariadenie ukazujúce náhodný čas
náhodom – neočakávané bydlisko
najebapapatriarchát – vláda starých sťatých dedkov
najnižší žúrok – produkt odisťovne
NAKApať – úspešne uskutočniť raziu pomocou národnej kriminálnej agentúry
nakariť sa – praktizovať obžerstvo na kare
nákladér – človek, ktorého charakteristickou črtou je kritika okolia
námetomet – osoba chrliaca jeden nápad za druhým … aj nevedome
narxizmus – narcizmus vyplývajúci z inklinácie k marxizmu
nasistencia – argumentačná prihrávka
nasľubovňa – 1. spálňa 2. parlament 3. sociálna interakcia tvoriaca domnelé záväzky
nasratív – naratív motivovaný hnevom, agresívny naratív … alebo, keď ti proste niekto trepe, že to bolo na hovno
naštvevník – charakteristicky nepríjemný hosť
naturovať – 1. úmyselné prenášanie častí živej prírody na miesta, kde nie je očakávaná, alebo vítaná 2. stráviť maturity v lese
nazetik – nacista asketik
nazhniť – postupne presiaknuť nacistickými ideálmi
naziačik – neplnoletá indoktrinovaná partnerka národného socialistu
naziagra – prostriedok spôsobujúci stoporenie pravej ruky
naziat – premotivovaný japonec z obdobia druhej svetovej vojny
naziater – doktor, ktorý z národne socialistickej ideológie odvodzuje riešenia psychických problémov
nazilu – represívny tlak nacistického archetypu
nazinformácia – informácia vychádzajúca z národne socialistickej propagandy, informácia priamo, alebo nepriamo podnecujúca k nenávisti
nazinvestor – človek investujúci do snáh o nastolenie národného socializmu
naziróza – národne socialistický mém … alebo, nacistická informácia šíriaca sa virálne
naziskop – 1. človek, ktorý dokáže instantne odhaliť každého kryptofašistu 2. prístroj identifikujúci pravoverných nacistov
naziskovka – 1. národne socialisticky orientovaná nezisková organizácia 2. charitatívna organizácia prispievajúca sumou 1488 … alebo, kravina
nazistencia – nacistická argumentačná prihrávka
nazitron – neexistujúci žltohnedý citrusový plod
nazitronik – človek, ktorý za každých okolností v druhom objaví nacistu
nazituácia – situácia, v ktorej dominuje národne socialistická ideológia
nazoo – internačný tábor
názornania – pôžitok z utvrdzovania sa vo vlastných názoroch
náztnik  – neplnoletý národný socialista
nekroberec – 1. štandardný formát koberca určený na balenie mŕtvol 2. človek okrádajúci mŕtvoly 3. koberec z koží
neľudová strana – politický subjekt ignorujúci záujmy ľudu
nelzekúcia – nemožnosť vymáhania dlhov
nenávistúnka – pestúnka indoktrinujúca zverenca xenofóbiou vedome, alebo nevedome
neopapaganizmus – novopohanský kult zízania na papagáje, ako veštecká disciplína
nepinokio – človek, na ktorom je hneď z prvej jasné, že chľastal jak dúha
nepoctatný – 1 . nehodný pocty 2. človek, ktorému nie je preukazovaná pocta za žiadnych okolností
nepriestrelná cesta – istota vo viere
neradodajka – 1. asketické dievča 2. nepovoľná mníška
neurópa – Európa v stave kolektívnej neurózy
nevedománia – posadnutosť túžbou po nevedomosti
nevedvedel – hlúpy človek, ktorý zhodou okolností dospel k správnemu riešeniu
neverička – 1. skupinová stretávka po dlhom čase 2. neveriaca veverička … alebo, 3. žena ktorá neverí ani falus medzi nohami
nextresionizmus – rozhodnutie sa umelecky prejaviť až nabudúce
nezmrdelník – robotník za žiadnych okolností nerešpektujúci svojho nadriadeného
nezmrdelný – imúnny voči kritike
nezmyslopatia – transcendentálne zdieľanie hovadín
nikomuništa – vyznávač lakomunizmu
nikoteen – neplnoletý fajčiar
noemarcha – člen predpotopnej vládnucej skupiny
norkasin – životná sínusoida notorického alkoholika
nudaizmus – 1. umelecký smer charakteristický považovaním nudy za svoj vrchol 2. akadémia


späť na abecedný zoznam >