L

lajková loď – 1. najlepšia fotka v albume 2. najpopulárnejší príspevok
lakomodácia – sebeckosť ako adaptačná stratégia
laktomik – komik, ktorý postavil svoju kariéru na vlastnej alergií na laktózu
láskéza – žitie bez lásky
láskyatria – zariadenie alebo udalosť, slúžiace na liečbu psychóz spôsobených láskou, jej stratou, alebo jej nedosiahnutím
lebotrip – bezpredmetné jednanie prechádzajúce do životného štýlu
legúna – jazero z kociek lega
leninzula – ostrov ovládaný marxisticko-leninskou ideológiou
letiskomédia – groteskná situácia odohrávajúca sa na letisku
letmoved – osoba s povrchnou znalosťou oboru, alebo témy
libidomuráry – spolok putujúcich murárov zanechávajúcich záhadný genetický obrazec
lobbyratórium – experimentálna inštitúcia skúmajúca možnosti korupcie
lolotómia – totálny výplach mozgu internetovou kultúrou
lolovo – ťažko vtipný prvok
lolstovička – enormne vtipná lastovička
lolstoy – spisovateľ, ktorý je podstatne vtipnejší než jeho diela
ľudová agnostika – príslovie, z ktorého nevyplýva nijaké ponaučenie
lysohlavné mesto – mesto s vysokým výskytom lysohlávok a ich konzumentov


späť na abecedný zoznam >