K

kakalamita – prípadný neporiadok na ženských záchodoch
kalerábstrakcia – pestré rozvíjanie hlúposti
kamerika – územie zaznamenávané sieťou kamerových systémov
kamošexnaut – človek zvádzajúci ex svojich priateľov
kamošexnautika – disciplína kopulácie s bývalými partnermi či partnerkami svojich priateľov
kanálegória – veľkolepá prezentácia chabej myšlienky
káraktér – performátor využívajúci ako primárny nástroj vystúpenia pohlavný úd
karfiolončelo – karfiol na čele, ako symbol štatútu
karmáda – sled nepriaznivých udalostí
karmamamiáda – 1. súťaž s karmou o to, s koľkými mamičkami budeš kopulovať, kým ti to vráti 2. vrchol škodoradosti
karmamión – prudká zásielka karmických udalostí
karmamľas – človek milujúci následky svojej i cudzej karmy
karmánia – 1. sústredenie sa na následky svojich činov ako trend 2. patologická potreba navštevovať kary
karmastrácia – moment, kedy ťa karma na oplátku poriadne kopne do gulí
karmasútra – pozícia, ktorú si zaslúžiš
karmónia – vyrovnaná karma
karmotúz – 1. karmický sled udalostí 2. zdržujúca idea
kaskaderizmus – risk ako životná filozofia
kastrizmus – nepretržitá túžba po vlastnej kastrácií
kastronómia – súbor potravín spôsobujúcich neplodnosť
katolízing – 1. odpustky na splátky 2. mesačný otčenáš
kaťušašo – človek vtipne spievajúci ruské pesničky
kauzofília – bytostná potreba pôsobiť kauzy
kauzológia – proces vŕtania sa v kauzách politických oponentov
kazifet – človek riediaci drogy
kazišluk – 1. osoba narúšajúca húlenie 2. policajt
kazišok – upokojujúci fakt
kdežtológia – skorovedná disciplína, snažiaca sa poprieť ľubovoľnú vedeckú tézu
kerkonos – potetovaný človek
kickgregácia – rozdeľovanie kopaním
klamentovať – klamať lamentovaním za účelom vyvolania súcitu
klampión – 1. majster v klamaní 2. plechový lampión
klasišuk – pohlavný styk podľa dobrého zvyku
klausológia – veda dešifrujúca logiku Václava Klausa
klaustrológia – 1. skúmanie uzavretých priestorov 2. penetrácia
klebetón – zaručená klebeta
kleptokryptománia – 1. posadnutosť kradnutím uzáverov, vrchnákov, prikrývok 2. archeológia
klerifikácia – 1. zasväcovanie miništrantov 2. vstup do kláštora
kleromantika – súkromný rozhovor s kňazom
knihomola – 1. živočích požierajúci stránky kníh 2. idea rozkladajúca príbehy
knihomancer – recyklátor príbehov
knižnicica – 1. mýtická bytosť v podobe mačky zjavujúca sa ľuďom, ktorý upadli do spánku s hlavou nad knihou, znivočený štúdiom 2. pekná knihovníčka
kokosmentátor – komentátor neustále používajúci slovo „kokos“, alebo frázu „ty kokos“
kokotabilita – 1. mužskosť 2. vlastníctvo penisu (aj umelého)
kokotoč – 1. cyklická argumentácia hlupáka 2. činnosť pri ktorej vlastník pohlavného údu, uchopí svoj úd tesne nad koreňom a uvedie ho do rotácie
koledastrácia – vyhostenie koledníkov
kollárlícia – politická aliancia založená na genetickom príbuzenstve
kolotrojka – 1. periodicky sa opakujúca trojka 2. trojka na, alebo v dopravnom prostriedku na kolesách 3. inverzná trojkolka (jedno koleso s troma sedankami)
komárnica – márnica pre komáre
kombatibilný – byť vhodný na súboj
komikognito – komické poznanie
komínkognito – aparatúra na tajné vylučovanie plynov
komunistikácia – rozhovor vedený v intenciách marxistickej terminológie
konárchia – hierarchia rastu konárov a vetiev
konšpitál – alternatívna nemocnica
kopír – osoba vyciciavajúca cudzie práce
kopulatív – syntax ustupujúca účelu dvorenia
kopytola – životnosť závodného koňa
kopytulácia – kapitulácia na základe konského kopu
korpolícia – represívna moc zastávajúca záujmy korporácie
korpulácia – 1. fúzia obchodných spoločností 2. pohlavný styk za účelom spoločného vlastníctva
korytokracia – inverzná minarchia, funkcionári bohatnú počas výkonu funkcie
kotlebný – cítiaci sa potrebný na základe vsugerovanej hodnoty
kotlebotómia – chirurgický zásah do mozgu vypínajúci kritické myslenie
kotlebozvučná slovenčina – slovenčina deformovaná neoľudáckou subkultúrou … napríklad: (mislím si, ze, sa vžetko moše soroš, a roskgádači, pudin jazci na medvede)
kotlekár – domorodý odborník na vakcíny
kovocie – ovocie obsahujúce ťažké kovy
krabavenica – zhluk krabov počas páriacej sezóny
krasopiss – vymočenie textu do snehu kurzívou
kravské gesto – 1. dobrovoľné dávanie mlieka 2. okázalá manifestácia
krčmánia – 1. nadmerné nutkanie navštíviť, alebo neopustiť krčmu 2. pravidelné navštevovanie krčmy
kriminister – minister zapletený do kriminálnej činnosti
kristúnka – kresťanská pestúnka
krížovník – 1. kresťan 2. človek ktorého charakteristickou činnosťou je lúštenie krížoviek 3. človek zdobiaci sa krížami
kryptokleptománia – kleptománia odohrávajúca sa len v mysli
kryptomantra – nevyslovená mantra
ktokotina – následok iracionálnej činnosti neznámeho autora
kundoplach – muž neschopný komunikácie so ženou na akejkoľvek báze
kvakantula – žaba s ôsmimi nohami
kvázišuk – intenzívny sexuálny zážitok bez uskutočnenia penetrácie


späť na abecedný zoznam >