I

igluterán – protestantský misionár na Sibíri
igluxus – 1. eskimácka vila 2. drahý hotel bez vykurovania
ikonacista – ukážkový nacista
ikoňadra – 1. dokonalé poprsie 2. svätorečené ňadra
ikonania – 1. ukážková masturbácia 2. vzorná masturbácia
imbecieľ – hlúpa perspektíva
imbecililing – 1. náhle uvedomenie 2. prichádzajúci telefonát od imbecila
imbecilustrácia – výklad nepochopeného
indedo – postarší pán zmätený zo svojej pozície
indeflorácia – prvý análny sex
indem – idem inde
indeti – nemanželské deti
indextrém – full fx
intronevert – človek ktorému len ťažko veriť, že je introvert
investorzo – 1. pozostatok investovaného kapitálu 2. investícia do hrudníku
iracynizmus – iracionálna cynická predstava
ireleventilácia – 1. irelevantná reakcia pod vplyvom afektu 2. potreba vyrozprávať sa zo somarín
istotaj – 1. jasné vyjadrenie konkrétnej myšlienky, za hranicou bežného pochopenia 2. pre istotu zatajená informácia
izotopovica – najlepšia možná možnosť


späť na abecedný zoznam >