I

intronevert – človek ktorému len ťažko veriť, že je introvert
iracynizmus – iracionálna cynická predstava
ireleventilácia – 1. irelevantná reakcia pod vplyvom afektu 2. potreba vyrozprávať sa zo somarín


späť na abecedný zoznam >