F

fajková loď – 1. výletné plavidlo bohatého hedonistu 2. fajčiarsky čln
faklažán – zapálený baklažán napustený petrolejom
falusínium – nehmotná látka vznikajúca ako vedľajší produkt pri akejkoľvek zbytočnej činnosti
fašabi – 1. štipľavá politicky nekorektná poznámka 2. bisexuálna fašistka
fašáriť – míňať neprimerané množstvo finančných prostriedkov na hromadný nákup kebabov
fašašo – 1. fašista vo svojej podstate 2. fašista živiaci sa ako klaun 3. kryptofašistický stand-up komik
fašibačka – šibačka spojenými prútmi
fašidlo – hyperaktívny potomok fašistu
fašistika – štatistika popierajúca holokaust
fašišizmus – výrok fašistu v kazajke
fašiť sa (z niečoho) – prejaviť radosť pozdvihnutím pravej ruky
fašiť si (niečo) – 1. ceniť si niečoho na základe ideológie 2. pripravovať pokrm v tvare ľubovoľného fašistického symbolu
fašozitív – vizuálny podklad pre fašistické propagandy
faššiangy – oslava fašiangov na slovensku medzi rokmi 1939 – 1945
faunatív – gramaticky nekonzistentný prejav spôsobený vydesením z náhle uzretého živočícha
femém – významovo nestabilná komunikačná jednotka
femím – 1. ženský klaun 2. žena situačne odmietajúca verbálnu komunikáciu
feminem – dievča, ktoré hovorí rýchlo a esteticky
feminimalizmus – 1. situácia, kedy žena komunikuje iba jediným výrazom tváre 2. subskupina v rámci feministiek tvorená výhradne ženami nízkeho vzrastu
feministrácia – proces vyhodenia zbytočného muža, na ulicu
femistor – historik opisujúci dejiny ženy
fenolap – 1. človek neustále baliaci nové ženy 2. objekt uľahčujúci dvorenie
fenomón – zápach často kopulujúcej samičky (bez ohľadu na živočíšny druh)
ficeratops – populista dinosaurích rozmerov
ficsľub – populizmus v politickom programe
flaktózová intolerancia – alergická reakcia tela na projektil protilietadlového delostrelectva
flóranatív – epický príbeh z prostredia a pohľadu rastlín
freskabilizácia – zhromaždenie úlomkov fresiek na podlahe starého kostola
frustrológia – sebareflexívna skorovedná disciplína snažiaca sa nájsť príčiny nespokojnosti … alebo, prečo je mi na chuja
fundametalista – fanatický príslušník metalovej subkultúry


späť na abecedný zoznam >