E

edukájať sa – 1. učenie sa za účelom pociťovať neprimeranú rozkoš 2. vyžívanie sa v upozorňovaní na nevzdelanosť diskusného partnera
egokracia – 1. politický systém, postavený na hierarchií egoizmu 2. sebevláda
egomastič – človek s obľubou lichotiaci sám sebe
egomastičkár – 1. osoba liečiaca cudzie zranené ego 2. lichotník 3. dobrý priateľ
egometria – predháňanie sa vo veľkosti prinesených objektov
egonomika – veda o vnútorných kompromisoch
egopud – sebavzťažný základný inštinkt
egostat – prístroj na reguláciu ega
egostrav – podnet nútiaci osobu prehltnúť vlastné ego
ekotrip – jednanie motivované ekológiou prechádzajúce do životného štýlu
elektrozver – 1. účastníci párty, kde hrá ľubovoľná elektronická hudba 2. robotické napodobeniny zvierat 3. zovretie civilizácie presiaknutej elektronikou
emotrip – opúšťanie sa v samovražedných fantáziách
enkláviatúra – výrazne ohraničené využitie klaviatúry moderným hudobným producentom
érakter – charakter ako obraz éry
éraktér – osoba ako dejateľ konkrétnej éry
erekter – 1. častá, alebo nepretržitá erekcia ako charakterová črta 2. žeriav
erektomeopatia – alternatívna liečba akéhokoľvek neduhu viagrou
eskalafór – vystupňovanie humornej situácie
eskalavór – lavór súvisiaci s eskaláciou sociálnej situácie … napríklad, ten do ktorého sa vracia na párty
eskalávor – vodné horské dráhy
estronaugurácia – oficiálne prijatie osoby do komunity feministiek
euronomád – človek nepretržite migrujúci po Európe
evolver – strelná zbraň ako nástroj evolučného procesu
excelentrizmus – nepretržité sústreďovanie sa na čo najlepší výkon
exkluzivistika – skorovedná disciplína, vysvetľujúca prečo je niečo výnimočné
exnaut – jedinec pokúšajúci sa o znovuobnovenie vzťahu
exnautika – skorovedná disciplína skúmajúca obnovovanie bývalých vzťahov
externica – bývalá nevlastná sesternica
ezotrip – opúšťanie sa v ezoterike


späť na abecedný zoznam >