D

dadadaizmus – náhodná streľba
dajdovínka – nevyslovená túžba po vhodení omamných látok do vína
dákomodacia – prekvapujúci spôsob adaptácie
daňko – idiot žijúci z daní občanov
daranoja – chronický strach z toho, že dostaneš diametrálne drahší darček ako dáš
däl – okázalé afektované potvrdenie prevzatia od tretej osoby
de čure – v súlade so šťaním
debilit – bájny minerál, ktorý robí zo zlata akýkoľvek zrovna lacný kov a skracuje život, opak kameňa mudrcov
deboidea – miskoncepcia
dekopulácia – nedobrovoľne prerušená súlož
dekopytulácia – 1. pristúpenie, či odkopnutie hlavy koňom 2. rozchodenie kopytulácie
delektrička – vykoľajená električka
delfínpunk – ultrazvukový hudobný žáner, lyricky pojednávajúci o inceste, drogách, násilnej láske a intelekte
dementál – človek s dierami v ideológií
dementálogistika – organizovanie skupiny hlupákov
dementest – veľmi zle zostavený test
démontérky – pracovný odev démonickej bytosti
dendrozmer – paralelná realita, kde je všetko zložené z dreviny
despodky – spodky obmedzujúce osobnú kinetickú slobodu
despost scriptum – 1. dodatočne zvýšené zaťaženie zákonom 2. novela zákona
despoumatizácia – zabehnutie diktátorského režimu
destrogen – nástroj devolúcie
deštruktúra – 1. stav spoločnosti v poslednej fáze svojho vývoja 2. križiacka výprava
devolučný výber – 1. evolučný proces uprednostňujúci jedincov degradujúcich kvalitu genetických informácií 2. školský systém 3. sociálny štát 4. reality show
dezinformatika – náuka o šírení falošných informácií (DIT)
dežomantik – 1. rómantik 2. rómsky zaklínač
dickipédia – platforma dickpicov s článkami otvorenými na diskusiu
dieroglyf – 1. kosoštvorec so zvislou čiarou uprostred 2. hieroglyfy pre nevidiacich
dierovinár – očividne veľmi neprofesionálny novinár
dinosauron – prvý zaznamenaný antagonista fantasy žánru
dinostalgia – túžba po stretnutí s dinosaurami
discoverifikácia – 1. skorovedná disciplína overujúca diskotékový charakter akcie 2. dokazovanie formou dokumentárneho filmu
dlážd – 1. padajúce dlaždice 2. rýchlo sa rozrastajúca sieť chodníkov
doba sľubová – obdobie demokracie
dobrostrike – útok z „humanitárnych“ dôvodov
dogmať – 1. neústupne vlastniť 2. nekompromisná mamka
dohodnotenie – hodnotenie nadobudnuté korupciou
dojičland – salaš
dojland – zasľúbená zem
domamut – 1. obrovský chlpatý domased, ktorý si nechal prirobiť kly 2. mamut ako domáci miláčik
došľakastika – disciplína krízového riešenia situácie
došlastika – skorovedná disciplína skúmajúca vlastný príchod
dotázka – dodatočná otázka
drakaviareň – rockovo ladená kaviareň
drdoliť – viazať, alebo nosiť drdol
dresspekt – rešpekt získaný na základe odevu
drogma – dogma vyplývajúca z intoxikácie
drogový healer – 1. profesionálny liečiteľ využívajúci k liečbe výhradne omamné látky 2. profesionálny dealer omamných látok 3. lekárnik predávajúci drogy
drogustácia – degustácia psychotropných látok
drsnoslov – vyjadrenie manifestujúce drsnosť autora
držkár – muž závislý na siahaní si do rozkroku a následnom máganí sa v ňom
dúčes – účes ala Mussolini
dudapláž – pláž pre kojencov
dudydadaizmus – neprirodzený tvar poprsia
dudydaizmus – dobrovoľné ponúkanie poprsia na ohmatanie za umeleckým účelom
dujdovička – vták prinášajúci znamenie, predznamenávajúce budúcnosť ohľadom oka a to v takom zmysle, že doň znenazdajky začne letmo fúkať
dymluminát – človek, čo svieti do dymu baterkou
dymonáda – pohár naplnený, alebo doplnený cigaretovým dymom


späť na abecedný zoznam >