kdežtológia – skorovedná disciplína, snažiaca sa poprieť ľubovoľnú vedeckú tézu