pornotorik

pornotorik – človek, ktorý bol uznaný nechvaľne známym, viditeľne zrejmým, stálym, neprestávajúcim a nenapraviteľným konzumentom pornografických materiálov

artikulminácia

artikulminácia – 1. nevhodne prehnaná artikulácia vyplývajúca z kritickej situácie 2. eskalácia situácie vyplývajúca z nevhodnej artikulácie

opicajt

opicajt – duševná podstata priemerného príslušníka štátom ovládaných represívnych zložiek

asišuk

asišuk – situácia, kedy na základe intoxikácie účastníkov nemožno určiť či prebieha pohlavný styk

skorošuk

skorošuk – 1. situácia podávaná spôsobom, že neuskutočnenie pohlavného styku bolo prekvapením 2. čiastočný pohlavný styk