skúškrn

skúškrn – 1. neúprimný úsmev na skúšajúceho 2. úškrn po buchnutí dverami za úspešnou skúškou, (3) alebo neúspešnou